Söndag den 10/1 öppnar vi backarna kl 10 för alla åksugna! Vi har vidtagit åtgärder för att följa de restriktioner som gäller med avseénde på rådande coronasituation. Tänk på att hålla avstånd och visa hänsyn mot varandra.

Välkomna!