Nya buab en framtidsvision av en utveckling av besöks och aktivitetsmål i närområdet till Vindelns samhälle. Ett arbete där man tar till vara på kommunala anläggningar och utvecklar dem för att bredda utbudet och öka tillgänglighet för besökare och aktiva. Aktivt arbeta för att vara ett kompliment till annan besöksnäring och stärka varumärket Vindelns kommun för besökare och intresset av ett boende i kommunen.