Vi kommer att stänga backen tidigare än annonserat. Så sista dag blir idag lördag den 22/4. Detta då kvalitén på snön försämrats pga. vårvärmen och avsaknad av kalla nätter. Tack för i år och på återseende 23/24.

läs mer