Sportlovstider

v 9, 25 – 27 feb
kl 10.00 – 15.00

v 10, 29 – 8 mars
kl 10.00 – 16.00

Ingen kvällsåkning torsdag 5 mars