1 – 3 mars 10:00 – 15:00

5 – 13 mars 10:00 – 16:00

Ingen kvällsåkning v 9 och 10

Välkommen upp på berget!